Posts

Inkuru: ibintu ntibiba bimeze uko bigaragara buri gihe

Abamalayika babiri bari mu rugendo barahagaze, bamara ijoro rimwe…

Inkuru: Byose byishyuwe n’agakombe k’amata

Umunsi umwe umuhungu w'umukene wagurishaga ibicuruzwa umuryango…

Inkuru: Imirimo Ijyana n’imyizerere

Uburangirire bwa Blondin bwaje mu kwezi kwa kamena muri 1859,…

Inkuru: Dukunde abantu bose uko bari

Hari umusirikare wari utahutse avuye kurwana mu gihugu cya Vietnam.Yahamagaye…

Inkuru: igiti cy’umugano

Umuhinzi yari afite umurima w'ibiti by'umugano, Umunsi umwe ahagarara…

Inkuru: Jyanira Ihurizo ryose Imana

Hari mu kuboza, kandi noheri yari yegereje. Alvin yari afite…

Inkuru: Data niwe utwaye indege

Umupasitori yari amaze umwanya munini mu ndege, ari mu nzira…

Inkuru: Impanuka y’ubwato

Uwarokotse wenyine nyuma y'impanuka y'ubwato,yisanze ku kirwa…

Inkuru: Imana ihagaze kw’idirishya irimo irakureba

Hariho umwana muto w'umuhungu wagiye gusura  sekuru na nyirakuru…

Inkuru: Impano iruta izindi

Hariho umwami w'umunyabwenge witaga ku bantu be cyane ku buryo…