Posts

Inkuru: YA NKOKO!

Hariho umukozi wo mu rugo wakundaga umurimo we cyane wo gutunganya…

Inkuru: Agatebo K’amazi

Umusaza yabaga mu cyaro n'umwuzukuru we, buri gitondo akajya…

Inkuru: Abarwayi babiri

Abagabo babiri, bose bari barwaye bikomeye cyane, bari bari mu…

Inkuru: Ikiganiro cy’indogobe

Indogobe ebyiri zarimo zitemberana zigenda ziganira mu nzira…

Inkuru: Umwana urwaye Kanseri wagiye mw’ijuru

Umugore yajyanye umwana we w'umuhungu urwaye Kanseri kwa muganga,…

Inkuru: Munsi y’amababa yayo

Abarinzi ba Parike ya Yellowstone yo muri Amerika igihe ishyamba…

Inkuru: Hitamo Mw’ijuru cyangwa ikuzimu

Umugabo w'umukungu yarapfuye ahura n'umumarayika, noneho marayika…

Inkuru: Imana ibaho? -Umwogoshi

Umugabo yagiye muri barbershop(aho bogoshera) noneho uko umwogoshi…

Inkuru: Imana yakoresha n’igitagangurirwa mu kukurinda abanzi

Mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi umusore w'umusirikare…

Inkuru: Ubukungu mw’ibumba

Umugabo yatembereye ku mazi arimo ariruhura, noneho anyura iruhande…