Filime Y’imibabaro ya Kristo -ENGLISH Subtitle

Iyi filime yerekana imibabaro ikomeye cyane Kristo yanyuzemo acungura abantu.