Filime ya Yesu Mu Kinyarwanda

Iyi nkuru iboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka.

Filime ya Yesu Y'abana

Mu zindi ndimi

Uyikeneye no mu zindi ndimi wakanda aha ukayireba mu rundi rurimi wifuza