Filime y’ibyakozwe n’intumwa igitabo cyose -ENGLISH with verse subtitles

Iki ni igitabo cy’ibyakozwe n’intumwa cyakinwemo filime ijambo ku rindi, ibyo baba bakina bandika umurongo wabyo hasi, iri mu rurimi rw’icyongereza.