Posts

Imana yarema Ibuye itabasha guterura?

Abantu benshi bahakana Imana bakunda kubaza ibibazo by'urungabangabo…

Imana itabaho wahomba iki? Imana ibaho wahomba iki?

Umugabo w'umufaransa w'umunyamibare na firozifi witwaga Blaise…

Ntufite uburenganzira bwo kuvuga ko Imana itabaho

Abantu benshi batemera Imana bakunda kuvuga ngo Imana ntibaho…