Entries by ukuri.org

Inkuru: Irari ry’ibyisi

Umugabo wari utunze ubutaka bunini cyane yahaye ubutaka umuturanyi wari wimukiye ahongaho vuba, ariko amushyiriraho amabwiriza ati “gende muri iriya sambu yanjye nini cyane ubundi ubutaka uri bushobore kuzenguruka izuba ritararenga nibwo ndi buguhe ubwitwarire, gusa umenye ko ugomba kurangiza ugarutse hahandi watangiriye kugirango ube uzengurutse ubutaka buri bube ubwawe.”; umunsi ukurikiyeho wa muturanyi aba […]

inkuru: Urukundo rw’ibiremwa bito

Ubwo umugabo umwe yarimo asenya igikuta cy’inzu bagiye kuyivugurura yabonye umuserebanya wafatiwe mu giti, waratereweho umusumari mu kaguru kuva iyo nzu yubakwa, kandi hari hashize imyaka icumi iyo nzu yubatswe. abibonye biramutangaza cyane ntiyabyiyumvisha neza ukuntu umuserebanya waba waratewe umusumari ku giti hashize imyaka icumi kandi ukaba ukiri muzima nyuma y’iyo myaka yose. ahita ahagarika […]